Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4191
Authors Desconegut
Titles Proverbis
Doctrina e ensenyament del savi Salomon (ms. Carpentras)
Proverbis de Sòcrates (ms. BNM)
Date / Place compilat 1351 [?] - 1400 [?]
compilat 1401 [?] - 1450 [?]
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Editat a: Crosas López (2010), “Cuatro textos sobre la educación de los laicos: ellos y ellas”, Medievalismo en Extremadura. Estudios sobre literatura y cultura hispánicas de la Edad Media 78-81
Riera i Sans (2003-04), “Paraules del Rey Salamó. Versió fragmentària del llibre dels Proverbis, del segle XIV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 143-44
Bonsenyor et al. (1889), Llibre de paraules e dits de savis e filosofs. Los proverbis de Salomó. Lo llibre de Cató
Note Aquesta obra s’havia considerat traducció o compilació derivada del text bíblic.
Subject FILOSOFIA MORAL
ENSENYAMENT
PAREMIOLOGIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 9750
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/921 (BITECA manid 1383)
Copied Jacobus, 1385-07-13
Location in witness ff. 40ra-42rb
Title(s) Desconegut, Proverbis, compilat 1351 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 40ra] Eixjmple de Socrates
text: T4ot hom obedient es de solaç tot hom desobedient es esquju e no aura en ell solaç … [ 42rb] … e pregual de bon cor que ell ten vulla bastar mentre sies el mon axi com ho pot fer amen
ID no. of Witness 2 cnum 1375
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1031 (BITECA manid 1056)
Copied 1401 - 1410
Location in witness ff. 192ra-194va
Title(s) Desconegut, Proverbis, compilat 1351 [?] - 1400 [?] Prov. 1-6
Proverbis de Salomo
Incipit & Explicits rubr.: [ 192ra] Comensen los prouerbis de salamo
text: Mit tu matex en doctrjna e daras a molts bon exjmpli … [ 194va] … No guarts qui est ne don vendras ques que faces aquel feras
colofó: Assi fjnen los prouerbis de salamo
References Puig i Tàrrech (2004), Inspecció personal
ID no. of Witness 3 cnum 8102
City, library, collection & call number Carpentras: Bibliothèque Inguimbertine, 951 (segona part) (BITECA manid 2749)
Copied 1431 - 1500 (J. Riera)
Location in witness ff. 93rb-95ra
Title(s) Desconegut, Proverbis, compilat 1351 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 93rb] Assi comensa doctrina e ensenyament del saui salamon lome
text: L2ome en qual manera deu es forçar de viure que ser que E fer causas … [ 95ra] … Al leuar dela taula fay gracies a deus qui ta bastat tro al dia de ta fi Amen
Record Status Created 2000-05-04
Updated 2017-11-10