Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2181
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number Salazar y Castro: 9/1125 | Antic P-14 | Antic O-57 | Antic Salazar = Est. 7o gr. 3a (corregit a llapis en “4”)
Title of volume P. 14 | FVERO | Que dio | EL RE[Y] | D. Jaime I | a Valencia ( al teixell)
Copied 1351 - 1400 (cos del volum)
1401 - 1500 (ff. 1-9)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 104 (= I + 1-9 + i-xcv) (folis reals)
Collation 18 214 310 414 510 614 710 814 95/3
Page Layout 2 columnes (ff. 1-9 prel. i ff. III-XCV)
38 línies (f. 9rb)
38 línies (f. ii -sense comptar l'espai en blanc deixat al peu de la caixa, entre la darrera línia i les marques de justificació, on es podria haver escrit una altra lín)
43 línies (f. iii)
Size pàgina 284 × 210 mm (f. 9)
caixa 205 × 166 mm (f. 9)
columna 205 × 85 mm (f. 9rb)
caixa 208 × 162 mm (f. ii)
caixa 207 × 162 mm (f. iii)
columna 207 × 74 mm (f. iii)
Hand gòtica cursiva mà A: del s. XIV (text dels ff. 3v-6v)
cortesana mà B: ca. 1500 (text dels ff. 7-)
gòtica mà C: de la segona meitat del s. XIV (la resta del volum)
Pictorial elements Caplletres: en vermell i blau, alternant, amb decoració afiligranada en el color complementari; als folis inicials, del s. XV, trobem caplletres fetes amb la mateixa tinta que el text
Calderons en vermell i blau
Other features Justificació: a punta seca
Perforacions: deu perforacions rodones que assenyalen els marges, situades molt a prop del plec
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia de la justificació en blanc o bé amb l'escriptura trepitjant-la, com al f. ii
Reclams: volum sense reclams
Signatures: amb signatures a alguns quaderns (p. el. al quadern vuitè: 1r = //, 2n = ///, 3r = ////, 4t = v i 5è = vi)
Condition hi ha senyals de 10 ff. tallats i en manquen altres dos al final, arrencats; conserva una foliació antiga en xifres romanes, centrada al marge superior, però que ha estat tatxada en part dels folis, sobre tot a l'inici; tot i estar brut i desprès del llom, exemplar en bon estat de conservació. Hi ha alguns salts a la foliació: passa del xl al xlij i del xlvii al xlix sense que hi manqui text aparentment
Binding moderna, en pergamí
History of volume Adquirit 1850
Previous owners (oldest first) Luis de Salazar y Castro, historiador (1658-09-01 - 1734) 1734 ad quem (segell amb les seves inicials “L. S.” al f. 1)
Madrid: Monasterio de Montserrat 1734 a quo
Madrid: Biblioteca de las Cortes 1850 ad quem
References (most recent first) Descrit per: Beltran i Pepió (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Tractat a: Colón et al. (1980-2007), Furs de València 1:69 , n. H
Catalogat a: Sintes y Obrador (1955), Catálogo de la Exposición de Derecho Histórico del Reino de Valencia 2-3 , n. 4
Catalogat a: Vargas-Zúñiga y Montero de Espinosa et al. (1949-79), Índice de la colección de Don Luis de Salazar y Castro 42:388-9
Note precedeixen als Furs diverses notes jurídiques en llatí i català (ff. 1-9) i taules del contingut de les rúbriques, per una mà del s. XV; exemplar amb abundants notes marginals que, com les rúbriques afegides, són sovint de la mà B

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 5042
Location in volume ff. 3va-6vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2853
Jaume I, Comte de Barcelona. Furs d'Aragó ([?])
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Furs d'Aragó ([?])
Language llatí
Date promulgat 1247
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3va] Secundum fori aragonie
text: V2n hom fa demanda alaltre e conue lo [sic] dauant lo jutge Et lo conegut pot djr dauant lo jutge sili denana [sic] lo deute ab carta o menys de carta … [ 6vb] … fforma de comar messoria
Note la darrera rúbrica és: “fforma de cancellacio de capleuta in firne capdlet.”. Des del f. 6vb al f. 7rb segueixen capítols en llatí, el primer dels quals duu comença: “T2alis justicia .t. locj aucte. qua fugimur” i acaba el text amb les paraules “et omni legitimo mulieb. auxilio et juri [?] potet har. suar. etc.”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 5043
Location in volume ff. 7rb-8rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2853
Jaume I, Comte de Barcelona. Furs d'Aragó ([?])
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Furs d'Aragó ([?])
Language llatí
Date promulgat 1247
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 7rb] la p. dela R. de c\i/ius [?] liber stdi.
text: Qui nafra [mot ratllat] el palau del Rey a altri en batalla naura primerament lo coltell pach … [ 8rb] … E semblant pena pach qui reebra ladre so entalmen [?] en sa casa ac. [?] que sera [?] la mala feyta etc.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 5044
Location in volume ff. 8va-8vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2853
Jaume I, Comte de Barcelona. Furs d'Aragó ([?])
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Furs d'Aragó ([?])
Language llatí
Date promulgat 1247
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 8va] la e. de jnjuries verbals que seran dites a alcu
text: Si alcu qui haura baralla ab altre e lj dira traydor … [ 8vb] … Que al hereu dalcu no pertany la demanda deles jnjuries njn pot esser conuenga [?] etc. [?] cc.ox xij.o.
colofó: Finjt s. de jnjurijs verbals dites aalcu
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2236
Location in volume ff. 9r-v + I-XCVv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1601
Jaume I, Comte de Barcelona. Furs de València de Jaume I
Language català
Date promulgat 1238 a quo
Incipits & explicits in MS tit.: [ 9] Rubricas primus liber fori ualencie veteri sunt ut sequitur
índex: .i. del terme del regne de la ciutat de Valencia … [ 9v] … lxxxij de tudoria que sera donada ab testament o sens testament
rubr.: [ I] En Lany de nostre senyor mccxxx viij ix dies ala entrada Del mes de octubre Pres lo senyor en jacme per la gracia de deu Rey darago la Ciutat de ualencia
text: C6omençament de sauiea si es la temor de deu et naturalment lo deuem temer et amar la temor per que ell es poderos … [ XCVrb] … ccx libres et la jouada dcc et xx liures
Record Status Created 1992-05-30
Updated 2015-08-24