Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1866
Authors Pere Rius
Titles Exposició del Salm Miserere mei Deus
Date / Place escrit 1350 [?] - 1450 [?]
Language català
Text Type: Prosa
Subject BÍBLIA: V. T. SALMS
COMENTARI
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 8106
City, library, collection & call number Carpentras: Bibliothèque Inguimbertine, 126 (BITECA manid 2230)
Copied 1301 - 1400
1392 ca. (Perarnau, per als afegits als ff. 20-28)
Joan Martina, 1439 ca. (ff. 86-90)
Location in witness ff. 29ra-79va
Title(s) Pere Rius, Exposició del Salm Miserere mei Deus, escrit 1350 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits intr.: [ 29ra] I3n nom de nostro senyor deus jhesu christ sia. Comença la nouella obra de mestra P. Riu del orda de madona santa Maria de monte Carmelo maestra en la santa Theolegia [sic] la qual ha feyta sobra lo psalm de Miserere mej deus … Primerament les uirtuts del dit psalm son aquestes
text: [ 29rb] Q2ui uol ponjr simatex per ço que justicia no partescha E per ço que la mjsericordia de deu aconseguescha ela puga absi citar … [ 79va] … e esser refprçat en aquelles segons les riquees dela tua glorja e esser reformat en lo jnternal home per lo teu sant espirjt Amen ad q\u/am nos producat ad ujtam eterna amen. Quj escripsit escribat semper cum domino viuat
Note una mà del s. XVIII va afegir al marge inferior la identificació de l'obra: “Ex positio psal miserere mei deus per R. P. M. P. Rui ord. Carmelit. S. Theol. magistrum”
ID no. of Witness 2 cnum 1282
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1031 (BITECA manid 1056)
Copied 1401 - 1410
Location in witness ff. 9ra-13vb + 17ra-100va
Title(s) Pere Rius, Exposició del Salm Miserere mei Deus, escrit 1350 [?] - 1450 [?]
La dispossicion del salmo miserere mey Deus en romanz
Incipit & Explicits text: [ 1ra] [L]3a alteza del loger glorios qui la pot mezurar con sie de aquel les coses que son diuinals quiy pot terme posar quant nj vuyll … [ 100va] … a morbo culpe et pene Qui viujs et Regnas Deus rex
Note Text en llatí (oracions) i català (glosses)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2004-09-20