Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1669
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 59 | Antic 21-4-27
Title of volume R. LLULL | CENT NOMS | DE | DEU ( al lloc del teixell, en daurat)
Copied 1491 - 1500

External description
Writing surface Vitel·la
Leaf Analysis ff.: 120 (= VI + 1-104 + X) (foliació moderna a llapis)
Collation [+]10 a-j10 k8; reclams horitzontals centrats al marge inferior; algunes signatures de quadern alfanumèriques al marge inferior extern, moltes de les quals han estat guillotinades
Page Layout 16 línies (f. 2)
Size pàgina 122 × 80 mm
caixa 66 × 52 mm (f. 2)
Hand gòtica, amb amplis marges
Pictorial elements rúbriques en vermell, inicials al començament de cada tercet alternant vermell i blau. Al primer foli manuscrit s'ha dibuixat una caplletra afiligranada, en vermell i blau, de tres unitats de pauta
State primera línia en blanc i justificació a ploma. A la reglura d'alguns folis es veuen restes del punxat, fet amb roda giratòria
Condition molt bon estat
Binding neoclàssica en pergamí amb ferros daurats i quatre nervis
References (most recent first) Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Duran et al. (2000), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 2.1. Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal i Biblioteca de la Universitat 77-78
Avenoza (1997), Inspecció personal
Torra et al. (1990), Ciència i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca Universitària , n. 182
Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:61-2
Note al revers del f. 111 una mà cursiva del s. XVI afegí una Oració a St. Restitut per conservar la vista (“Senyor ver Deus tot poderos… per tots lo setgle dels setgles amen”). Al f. 1 s'ha anotat, “Esta obra es de Ramon Lulio”.

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 942
Location in volume ff. 1-104v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1662
Ramon Llull. Cent noms de Déu
Language català
Date escrit 1285
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Deus ab ta uirtut comença auest libre qui es dels cent [esborrat i afegit després] noms de deus
prol.: C3Om los sarrayns entenen prouar lur lig esser donada de deu per ço car lelcora es tan bell dictat que nol poria fer null hom semblant dell … [ 3v] … E a maior dificultat posar tan soptil materia en rims que no es posar lalcora en lo dictat en que es posat
tit.: [ 4] De deus
tit.: Primera facta matines
text: O Ens diuinal tu es deu per obrar | Que tu has axo cp, en deus per estar | Per que en tu null accident no pot star … [ 104v] … A uos mare de deu present | Aquest xant qui nouellament | Es fet auostre honrament
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 30, 1 x 27, 13 x 30, 1 x 27, 2 x 30, 1 x 27, 6 x 30, 1 x 33, 20 x 30, 3 x 33, 22 x 30, 1 x 27, 1 x 30, 1 x 27, 14 x 30, 1 x 33, 9 x 30, 1 x 15
Note en relació a l'edició de Galmés, manquen el versicle 3 del cap. IV, el 9 del cap. VIII, el 8 del cap. LXVII i el 4 del cap. LXXIV. El text ha estat escrit segons la disposició dels versos, i no a línia seguida. Les rúbriques són en llatí
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10591
Location in volume f. 111v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10864
Desconegut. Oració de sant Restituït per conservar la vista
Date escrit 1401 - 1500 Duran
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04