Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1031
Authors Alfonso X, Rei de Castella-Lleó
Titles Siete Partidas (I-II)
Set partides (I-II)
Date / Place traduït 1340 - 1360 ca.
traduït 1365 a quo
Language català
castellà (orig.)
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Persons Traductor: Mateu Adrià, notari [?]
Associated Texts texid 11418 Alfonso X, Rei de Castella-Lleó, Set partides (II) (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1410 ca.
texid 1827 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Lleis i tractat sobre la cavalleria, promulgat 1336 - 1387 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 6.1.1 i 6.1.3
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 6.1.1 i 6.1.3
Tractat en: Iglesia Ferreirós (1987), “Una traducción catalana de la Segunda Partida”, Anuario de Estudios Medievales (= Homenaje a la memoria del Prof. Dr. Emilio Sáez, 1917-1988)
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 1:247
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:591
Tractat en: Abadal i de Vinyals (1912-13), “Les Partides a Catalunya”, Estudis Universitaris Catalans 25
Subject Castella (regne)
DRET
CAVALLERIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 55
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 942 (BITECA manid 1041)
Copied 1301 - 1400
Location in witness ff. 10-148
Title(s) Alfonso X, Rei de Castella-Lleó, Set partides (I-II) (tr. Mateu Adrià), traduït 1340 - 1360 ca. segona partida
Incipit & Explicits índex: [ 10] Titol primer qui deu esser lemperador en conexer e en amar e tembre a deus … [ 10v] … Titol xxx dels estudis on on se aprenen les sciencies e dels maestres de les scoles
rubr.: [A]ci comença la segona partida e parla dela justicia temporal e daquells quela an a mantenir
text: la fe catolica de nostre senyor ihesuxrist auem mostrat en la primera partida daquest libre. Com se deu creura e onrar e guardar … [ 148] … tots los libres que aell sien comanats e donats per a rendre que noi facen engan (…) Que aquest libre scriu deus laport a bona fi
References Craddock (1986), The Legislative Works of Alfonso X, el Sabio. A critical bibliography 41 , n. Ah2
Bohigas (1947-48), “Nota sobre el Tractat de cavalleria del rei Pere III”, Estudis Romànics
ID no. of Witness 2 cnum 59
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, M.I.2 (BITECA manid 1045)
Copied 1391 - 1425 (filigranes)
Location in witness ff. i-cxxxviv
Title(s) Alfonso X, Rei de Castella-Lleó, Set partides (I-II) (tr. Mateu Adrià), traduït 1340 - 1360 ca. Primera partida
Incipit & Explicits rubr.: [ i] Açi començe la prjmera partida la qual demostre los .vij. sagramens de sancta esglea segons ques demostre en aquest libre
intr.: D9ios es començo e medianja e acabamjento de todas las cosas sin el njnguna non puede seer Ca por el su poder son fechos e per lo seu poder gouernades e per la sua bondat mantengudes. hon tot home que algun bon ffeyt vulla començar primer deu metra e adauantar a deu … [ ii] … la qual la li volra donar la senyoria dela qual lo senyoriu mensprea
tit.: Per quals rahons aquest libre es partit en vij. parts
pream.: S3etenarjo es comte molt Noble e que loaren molt los saujs antics … [ iijv] … de manera que sia al seu seruj e a onra de nos e a prou de tots aquells que per ell se mantendran Amen
tit.: Aqui comença el titol primer dela primera partida que parla deles leys
text: A2serui de deu e a prou comunal dels homens fem est libre segons que mostram en lo començament … [ cxxxvi] … los alcaldes dela vila reeben los sous bens e cumplent dells tot ço que sera mester a son enterrament e ço de mes guarden ho e façen ho saber al Rey e ell man hi ço que tindra per be
tit.: [ cxxxviva] Açi come[n]çen les rubriques dela primera partida
índex: Açi comença la primera partida la qual demostra los vij. sagraments de sancta esglesya segons se demost [sic] en aquest libre detras scrit … [ cxxxvivb] … Titol dels romeus e dels pelegrins Son ses leys iiij. Explicit
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-12-12