Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 996
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1682
Ramon Llull. Oracions e contemplacions de l'enteniment
Language català
Date escrit 1273 - 1275
City, library, collection, & call number Milano: Veneranda Biblioteca Ambrosiana, H 8 inf.
Copied Desconegut copista de Llull (Base de dades Ramon Llull), 1391 [?] - 1410 [?] (Perarnau)
Joan Malbec (Soler), 1526 a quo
Location in witness ff. 79-123
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 79] D2eu quj sots primera causa e | nos effectu perço senyor que | uostres excellens dignitats cone|gudes sien e amades luma entenj|ment per uostra uirtut se exalça ab | tot son poder aconexer aquelles | ela uolentat les desira amar e ser|ujr en la exaltacio del entenjment [afegit al marge: e la memoria re|cordar] | E perço vn homjnjtxol peccador enla | uostra benediccio confiant fa aquest | libre quj es apellat libre de oracions | e contemplacions del entenjment
tit.: Del prolech
prol.: E2n la ignorancia quel efecctu ha | dela primera causa es mor|tificada enla uoluntat … [ 79v] … E prime|rament lentenjment adora e contem|pla encerchant deus esser segons | estes paraules
tit.: Deu esser
text: C2onsidera lo huma entenjment | com uirtut hix de substancia | eesta en obra / E per aço es entes esser | diferencia … [ 123] … entenjment hauja atractar del li|bre qui es dela actualitat deles | djujnes dignjtats / E per aço dix | al entenjment que finas aquest | libre // deo gracias amen jhs [afegit posteriorment, tant el “deo gracias”, com “amen jhs”, aquest en un altre moment]
References (Most recent first) Tractat a: Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xxv , n. Ms. A
Note Al marge de les rúbriques, començant per la del pròleg, la mateixa mà de l’obra anterior ha afegit la numeració dels capítols “cap. 1”, etc.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-07