Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9922
Authors Desconegut
Titles Infanta molt sancta
Incipit & Explicits text: Infanta molt sancta, | qui pot infentar … sinó vós, infanta, | l'infant singular
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 5ï 5 5ï 5 5ï 5 5ï 5: ababcdcd
References (most recent first) Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 75-77 , n. vii (ed. ref.)
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:[a ij]v , n. ii
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9553
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness f. 3r-v
Title(s) Desconegut, Infanta molt sancta, escrit
Incipit & Explicits text: [ 3] Jnfanta molt sancta | Quj pot jnfentar | Sino vos jnfenta | Linfant singular … [ 3v] … Lo sol dit spanta | Altra jnfentar | Sino vos jnfanta | Linfant singular | ffinis
Poetic Stanza 1 x 4, 2 x 8, 1 x 7, 1 x 4
Note l'estrofa de 7 versos acaba amb el vers “Sino vos jnfanta”, a diferència de les altres estrofes, que transcriuen els dos versos sencers del refrany (“Sino vos jnfanta | Linfant singular”). Les estrofes segona, tercera i quarta van precedides cadascuna de la rúbrica “Coble”, mentre que a la darrera estrofa precedeix “Tornada”
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2011-11-14