Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9921
Authors Desconegut
Titles Dispost sacristà taniu
Incipit & Explicits text: Dispost sacristà taniu, | si donchs tots no mentiu … De bastonadas ben tost | li dareu mentre sia viu
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7^ 7^ 7^ 7: aaab
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 204-205 , n. 170 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 179-181
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:[f iiij]r-v , n. xxxvi
Girbal (1892), “Cançoner de Nadal”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 362 , n. xxxiv
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9585
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness ff. 39v-40v
Title(s) Desconegut, Dispost sacristà taniu, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 39v] Alia cantilena
text: Dispost sacrista taniu | Si donchs tots no mentiu … [ 40v] … De bastonadas ben tost | Li dareu mentra sia vju
Poetic Stanza 1 x 2, 4 x 9
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2008-05-08