Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9920
Authors Desconegut
Titles Verbum caro factum est
Incipit & Explicits text: Verbum caro factum est | de virgine Maria. | Patris unigenitus | datus nobis celicus, | natus nunch hunicus | de virgine Maria. | Ara, senyors, scoltats … Déu he hom s'és encarnat | de virgine Maria. | Que non toto seculo | clauditur, de sepulcro | brevi nato Domino | de virgine Maria
Date / Place escrit
Language català
llatí
Text Type: Vers
Metrics 7^ 7^ 7^ 7ï: aaab
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 202-204 , n. 169 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 168-171
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:[c iiij]r-v-d [j] , n. xvi
Girbal (1892), “Cançoner de Nadal”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 358-359 , n. xiv
Note seqüència mariana farcida, en llatí i en català
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9566
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness ff. 17v-18v
Title(s) Desconegut, Verbum caro factum est, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 17v] Alia cantilena
rubr.: Dicitur ad sonum saludem ben omilment la humill verge maria
text: Verbum caro factum est | de virgine Marja | Coble | Patris vnjgeni[…] | Datus nobis celicus | Natus nunch humjcus | De virgine Maria | Coble | Ara senyors scoltats | vn gran goig quis ses mostrat | lo ffill de deu es vuy nat | De virgine Maria … [ 18v] … Ho gran contrerietat | Mara ab virginjtat | Deus he hom ses encarnat | De virgine Maria | Coble | Que non toto seculo | Clauditur de sepulcro | Breuj nato domjno | De virgine Marja | Coble
Poetic Stanza 1 x 2, 9 x 4
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2008-05-09