Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9919
Authors Desconegut
Titles Ou, ou, ou
Incipit & Explicits text: Ou, ou, ou, | e tan gran brogit s'ich mou … que nos vulla stranar | tantost ara a Ninou
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7 7 7 7: aaab
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 201-202 , n. 168 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 150-152 , n. xxxvii
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:[f iij]v-[f iiij] , n. xxxv
Girbal (1892), “Cançoner de Nadal”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 362 , n. xxxiii
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9584
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Riudellots de La Selva (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness ff. 38v-39v
Title(s) Desconegut, Ou, ou, ou, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 38v] Alia cantilena
text: Ou Ou Ou | E tan gran brogit sich mou … [ 39v] … Que nos vulla stranar | Tantost ara anjnou
Poetic Stanza 1 x 2, 6 x 4
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2008-05-09