Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9918
Authors Desconegut
Titles Jo jamés no cessaré
Incipit & Explicits text: Jo jamés no cessaré | nengun temps, verge Maria … suplich-vos, senyora mia, | que de ajau mercè
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7 7ï 7 7 7ï 7: ababcdc
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 198-200 , n. 166 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 147-149 , n. xxxv
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:f ijv-[f iij] , n. xxxiii
Girbal (1889), “Un cancionero catalán desconocido”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 362-363 , n. xxxi
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9582
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness ff. 37-38
Title(s) Desconegut, Jo jamés no cessaré, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 37] Alia cantilena
text: Jo james no cessare | Nengun temps verge maria … [ 38] … Suplich vos senyora mja | Que de mj ajau merce
Poetic Stanza 1 x 3, 4 x 7, 1 x 3
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2008-05-08