Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9916
Authors Desconegut
Titles O mara de glòria!
Incipit & Explicits text: O mara de glòria! | Déu vos benehí … Siau vós ab mi | lo jorn de ma fi
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 5 5ï 5 5ï 5ï 5 5: ababcdd
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 196-197 , n. 164 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 145-146 , n. xxxiii
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:f ij , n. xxxi
Girbal (1889), “Un cancionero catalán desconocido”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 362 , n. xxix
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9580
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness ff. 35v-36v
Title(s) Desconegut, O mara de glòria!, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 35v] Alia cantilena
text: O mara de gloria | Deu vos benehi | quant vos elegj … [ 36v] … O mara de gloria | Siau vos ab mj | lo jorn de ma fj
Poetic Stanza 1 x 3, 4 x 7, 1 x 3
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2008-05-08