Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9915
Authors Desconegut
Titles Verge humil que Jesús aportau
Incipit & Explicits text: Verge humil que Jesús aportau, | ell per nós pregau … sens corrompiment de la virginitat. | Jesús vos aportau
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 6: aaab
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 195-196 , n. 163 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 143-145 , n. xxxii
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:f [j]v-f ij , n. xxx
Girbal (1892), “Cançoner de Nadal”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 361 , n. xxviii
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9579
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness ff. 34v-35v
Title(s) Desconegut, Verge humil que Jesús aportau, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 34v] Alia cantilena al so de Si bem voleu senyora per que stau
text: Verge humil que Jhesus aportau | Ell per nos pregau … [ 35v] … Sens corrompiment dela virginjtat | Jhesus vos aportau
Poetic Stanza 1 x 2, 7 x 4
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2008-05-09