Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9914
Authors Desconegut
Titles Calla, mon fill, calla
Incipit & Explicits text: Calla, mon fill, calla, | sí prech que Déus te valla … mes fase's sus ara. | Sí prech Déus que us valla
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7ï 7ï 7ï 3 3 3 3 5ï 5ï 5ï: aaaabbbbacc
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 193-195 , n. 162 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 140-143 , n. xxxi
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:[e iiij]v-f [j]v , n. xxix
Girbal (1891), “Cançoner de Nadal”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 364 , n. xxvii
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9578
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness ff. 33-34v
Title(s) Desconegut, Calla, mon fill, calla, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 33] Alia cantinela
text: Calla mon fill calla | Si prech que deus te valla … [ 34v] … Mes fases sus ara | Si prech deus queus valla
Poetic Stanza 1 x 2, 1 x 11, 2 x 10, 1 x 12, 1 x 10, 1 x 11
Note en la cobla de dotze versos, tan sols s'han copiat les dues primeres paraules de l'ùltim vers, que se sobreentèn, perquè és el refrany. Cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2008-05-08