Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9913
Authors Desconegut
Titles Regina inmaculada
Incipit & Explicits text: Regina inmaculada, | siau de nós advocada … Pits de perdiu me donau; | vostra sia la carcanada
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7 7 7 7ï: aaab
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 192-193 , n. 161 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 139-140 , n. xxx
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:[e iiij]r-v , n. xxviii
Girbal (1889), “Un cancionero catalán desconocido”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 361-362 , n. xxvi
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9577
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness ff. 32v-33
Title(s) Desconegut, Regina inmaculada, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 32v] Alia cantilena
text: Regina jnmaculada | Siau de nos advocada … [ 33] … Pits de perdius me donau | Vostra sia la carcanada
Poetic Stanza 1 x 2, 6 x 4
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2008-05-09