Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9912
Authors Desconegut
Titles Anem tots a·dorar
Incipit & Explicits text: Anem tots a·dorar | Jesús, fill de Maria … A'll parit sta nit | e verge romania
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 6 6ï 6 6ï: abcb
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 189-192 , n. 160 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 135-138 , n. xxix
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:[e iij]v-[e iiij] , n. xxvii
Girbal (1889), “Un cancionero catalán desconocido”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 360-361 , n. xxv
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9576
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness ff. 30v-32
Title(s) Desconegut, Anem tots a·dorar, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 30v] Alia cantilena al so dela spineta del boy
text: Anem tots adorar | Jesus fill de maria … [ 32] … Ell parit sta nit | e verge romanja
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 2, 15 x 4
Note manca la cobla onzena de l'edició de Romeu i Figueras. Cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2012-01-28