Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9910
Authors Desconegut
Titles Déus te sal, Maria
Incipit & Explicits text: Déus te sal, Maria, | verge sagrada … aprés lo part pura, | inviolada
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 5^ 5^ 5 5ï 5 5ï 5ï 5ï 5ï 5ï: abcbdefege
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 185-186 , n. 158 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 129-131 , n. xxvii
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:e [j]v-e ij , n. xxiv
Girbal (1891), “Cançoner de Nadal”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 363-364 , n. xxii
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9574
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness ff. 26v-27v
Title(s) Desconegut, Déus te sal, Maria, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 26v] Alia cantilena
text: Deus te sal marja | verge sagrada | apres lo part pura … [ 27v] … e advocada | apres lo part Pura | jnviolada
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8, 3 x 10
Note a cada estrofa segueix la paraula “Coble”; la disposició de les línies d'escriptura no coincideix amb la dels versos tal com són editats per Romeu i Figueras; a l'hora de separar els versos i establir la versificació hem pres com a punt de referència l'esmentada edició de Romeu i Figueras
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2008-05-08