Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9909
Authors Desconegut
Titles De la Verge inperial
Incipit & Explicits text: De la Verge inperial, | assó és bo … e com és bo. | Alegra·n so
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7^ 4 4: abb
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 183-185 , n. 157 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 126-128 , n. xxvi
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:e [j]r-v , n. xxiij
Girbal (1889), “Un cancionero catalán desconocido”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 360 , n. xxi
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9573
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness f. 26r-v
Title(s) Desconegut, De la Verge inperial, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 26] Alia cantilena
text: Dela verge jnperial | Aso es bo | Alegran so … [ 26v] … Dela lengua molt plasent | E com es bo | alegran so
Poetic Stanza 1 x 3, 1 x 4, 11 x 3
Note cada estrofa ocupa dues línies d'escriptura i va seguida de la paraula “Coble”
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2012-01-28