Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9908
Authors Desconegut
Titles Dolsa Verge resplendent
Incipit & Explicits text: Dolsa Verge resplendent, | vull-vos servir humilment … e tot lo mon desliurat | de pena eternalment
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7 7 7 7: aaab
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 181-183 , n. 156 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 124-126 , n. xxv
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:[d iiij]v-e [j] , n. xxij
Girbal (1891), “Cançoner de Nadal”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 363 , n. xx
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9572
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness f. 25r-v
Title(s) Desconegut, Dolsa Verge resplendent, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 25] Alia cantilena
text: Dolsa verge resplendent | Vull vos serujr humjlment … [ 25v] … E tot lo mon desliurat | De pena eternalment
Poetic Stanza 1 x 2, 8 x 4
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2008-05-08