Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9906
Authors Desconegut
Titles Nat és en aquest dia
Incipit & Explicits text: Nat és en aquest dia | Jesús de Maria … per res no tornassen allà, | mas per tota altra viya
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7^ 7^ 7^ 6ï: aaab
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 177-180 , n. 154 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 117-122 , n. xxiii
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:[d iij-d iiij] , n. xx
Girbal (1890), “Cançoner de Nadal”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 373-374 , n. xviii
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9570
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness ff. 21v-23v
Title(s) Desconegut, Nat és en aquest dia, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 21v] Alia cantilena
text: Nat es en aquest dia | Jesus de marja … [ 23v] … Per res no tornasen alla | Mas per tota altra viya
Poetic Stanza 1 x 2, 18 x 4
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2008-05-08