Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9905
Authors Desconegut
Titles Mara de Déu, tot lo món alegrau
Incipit & Explicits text: Mara de Déu, tot lo món alegrau | ab lo fill que aportau … que en grat nos matats e amor | ab lo fill que aportau
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 7: aaab
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 175-176 , n. 153 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 115-116 , n. xxii
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:d ijv , n. xix
Girbal (1889), “Un cancionero catalán desconocido”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 358-359 , n. xvii
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9569
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness ff. 20v-21v
Title(s) Desconegut, Mara de Déu, tot lo món alegrau, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 20v] Alia cantilena
text: [ 21] Mara de deu tot lo mon alegrau | ab lo fill que aportau … [ 21v] … Que en grat nos matats e amor | Ab lo fill que aportau
Poetic Stanza 1 x 2, 7 x 8
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2008-05-08