Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9904
Authors Desconegut
Titles La ball, ball, balletes
Incipit & Explicits text: La ball, ball, balletes: | tocha manetes … Que en aquest part virginal | de vós, Déu, yo·m só feta
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 6 6ï 7 7ï: abcb
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 173-174 , n. 152 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 111-114 , n. xxi
Garcés et al. (1925), Les cent millors poesies humorístiques de la llengua catalana. Tria de Tomàs Garcès i Marçal Olivar 61-63 , n. 18
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:d [j]v-d ijv , n. xviij
Girbal (1891), “Cançoner de Nadal”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 362 , n. xvi
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9568
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness ff. 19v-20v
Title(s) Desconegut, La ball, ball, balletes, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 19v] Alia cantilena
text: La ball ball balletes | tocha Manetes … [ 20v] … Que en haquest part virginal | De vos deu yom so feta
Poetic Stanza 1 x 2, 11 x 4
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2012-01-28