Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9903
Authors Desconegut
Titles Andiria, andiria, andó
Incipit & Explicits text: Andiria, andiria, andó, | andiria l'Infantó … que al fa socarat, | dient esta cansó
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 6^ 6^ 6^ 6: aaab
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 172-173 , n. 151 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 109-111 , n. xx
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:d [j]r-v , n. xvii
Girbal (1890), “Cançoner de Nadal”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 372-373 , n. xv
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9567
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness ff. 18v-19v
Title(s) Desconegut, Andiria, andiria, andó, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 18v] Alia cantilena
text: Andirja andirja ando | andjria linfanto … [ 19v] … Que al fa socarat | Dient esta canso
Poetic Stanza 1 x 2, 7 x 4, 1 x 3
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2008-05-08