Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9902
Authors Desconegut
Titles De verge sou nat
Incipit & Explicits text: De verge sou nat, | Jesús, rey sagrat … sareu maltrectat. | Jesús nat
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 5^ 5 5^ 5 3: ababb
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 168-171 , n. 150 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 104-109 , n. xix
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:[c iiij]r-v , n. iv
Girbal (1891), “Cançoner de Nadal”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 361-362 , n. xii
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9565
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness ff. 15v-17v
Title(s) Desconegut, De verge sou nat, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 15v] Alia cantilena
text: De verge sou nat jesus | Rey sagrat … [ 17v] … Sareu mal trectat | jesus nat
Poetic Stanza 1 x 2, 18 x 5
Note el darrer vers de les cobles de cinc versos es copia al marge del foli, al costat dels versos amb els quals constitueix l'estrofa; a cadascuna de les estrofes segueix la paraula “Coble”
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2008-05-08