Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9901
Authors Desconegut
Titles Ave Maria, bé us daveu alegrar
Incipit & Explicits text: Ave Maria, bé us daveu alegrar: | gracia plena, nat es vostra ffill car … molt humilment se van agenollar; | aprés tantost ells lo van adorar
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10: aabb
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 167-168 , n. 149 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 102-104 , n. xviii
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:[c iij-c iiij] , n. xiv
Girbal (1889), “Un cancionero catalán desconocido”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 358 , n. xii
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9564
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness ff. 14v-15v
Title(s) Desconegut, Ave Maria, bé us daveu alegrar, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 14v] Alia cantilena
text: [ 15] Aue maria beus daue beu [sic] alegrar | Gracia plena nat es vostra fill car … [ 15v] … Molt humjlment se van agenollar | Apres tantost ells lo van adorar
Poetic Stanza 1 x 2, 6 x 4
Note després de cada estrofa s'ha transcrit la paraula “Coble”; el v. 3 ocupa dues línies d'escriptura
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2008-05-08