Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9900
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4730
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Pragmàtica per a aquells que vulguin creuar-se
Language català
Date promulgat 1511-03-21
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 2
Copied Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400 (ff. 1-75)
Ciutat de Mallorca: Pere de Sant Pere continuat, 1401 - 1510 (segona part, f. 76-217)
Location in witness f. 215
Incipits & Explicits in witness intitulatio: [ 215] Don ferrando per la gracia de deu Rey de Arago … y de Gociano
salutatio: Al spectable Noble magnifich y amat conseller nostre de Sala … Salut y dilectio
dispositio: Per humil exposicio anostra Maiestat feta per los magnifichs y amats nostres micer Johan gual doctor en Cascun dret (…) Cauallers hauem entesque ara nouament alguns attempten pendre la Creu y habit de Sanctiago de nostro Sant pare ab animo de hauer Jnmunitat dels drets de aquex nostre Regne … guardant vos attentament de fer lo contraj si nostra gracia tenim Cara y la pena demunt diat desigan ni incorer
datatio: Dat en la Ciutat de Seuilla a xxj die [sic] del mes de Marc any Mil Sinccents y onze Y yo elRey
Record Status Created 2008-03-05
Updated 2012-01-28