Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9899
Authors Desconegut
Titles Tots ab gran devoció
Incipit & Explicits text: Tots ab gran devoció | contemplem la Pació … la sanch va tota scampar | per nostra redempció
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7 7 7 7: aaab
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 164-165 , n. 147 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 97-99 , n. xvi
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:c ijr-v , n. xii
Girbal (1891), “Cançoner de Nadal”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 360 , n. xi
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9562
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness ff. 12v-13v
Title(s) Desconegut, Tots ab gran devoció, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 12v] Alia cantilena
text: [ 13] Tots ab gran deuocio | Contemplem la pacio … [ 13v] … La sanch va tota scampar | Per nostra redempcio
Poetic Stanza 1 x 2, 5 x 8
Note després de cada estrofa s'ha transcrit la paraula “Coble”
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2008-05-09