Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9899
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4728
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Disposicions posteriors a les corts de Montsó de 1510
Language català
Date promulgat 1511-03-27
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 2
Copied Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400 (ff. 1-75)
Ciutat de Mallorca: Pere de Sant Pere continuat, 1401 - 1510 (segona part, f. 76-217)
Location in witness f. 214v
Incipits & Explicits in witness intitulatio: [ 214v] Don ferrando per la gracia de deu Rey de Arago … y de Gociano
salutatio: Als spectables Nobles e magnifichs consellers … Salut y dilectio
pream.: en les corts per nos vltimament celebrades enla vila de monço … es stat fet e ordenat un acte de cort del tenor seguent
dispositio: Item molt Catholich princep Rey e Senyor pus ala diuinal clemencia plau que en los vostres beneuenturats dies se conquisten los Regnes e terres de affriqua que pertanyen a la Corona de Arago … ne fallira rigurosa execuçio desitjan no […]
datatio: Dat en la ciutat de Cuilla a xxvij dies del mes de Març del any dela Natiuitat de nostre Senyor Jesu christ Mil Cinch cents y onze y yo el rey
Record Status Created 2008-03-05
Updated 2012-01-28