Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9898
Authors Desconegut
Titles Sobra al presepe sanct
Incipit & Explicits text: Sobra al presepe sanct | ajonallada stava … glòria a Déu donant, | que tal se demostrava
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 6 6ï 6 6ï: abab
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 163-164 , n. 146 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 95-97 , n. xv
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:c [j]-c ij , n. xi
Girbal (1891), “Cançoner de Nadal”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 359-360 , n. x
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9561
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness ff. 11v-12v
Title(s) Desconegut, Sobra al presepe sanct, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 11v] Alia cantilena
text: [ 12] Sobra al presepe sant | a jonallada staua … [ 12v] … Gloria adeu donant | Quj tal se de mostraua
Poetic Stanza 8 x 4
Note després de cada estrofa s'ha transcrit la paraula “Coble”
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2008-05-09