Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9897
Authors Desconegut
Titles Alagrau-vos, companyons
Incipit & Explicits text: Alagrau-vos, companyons, | que·l vicari fa torrons … E si u feu, no n'agau por | de anar a rodollons
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7^ 7^ 7^ 7: aaab
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 161-162 , n. 145 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 92-95 , n. xiv
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:b [iij]v-c [j] , n. x
Girbal (1892), “Cançoner de Nadal”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 358 , n. ix
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9560
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Riudellots de La Selva (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness ff. 10-11v
Title(s) Desconegut, Alagrau-vos, companyons, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 10] Alia cantilena
text: [ 11] Alagrau vos companyons | Quel vicarj fa torrons … [ 11v] … E siu feu non agau por | De hanar ha rodollons
Poetic Stanza 1 x 2, 8 x 4
Note a cadascuna de les estrofes segueix la paraula “Coble”
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2012-01-28