Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9896
Authors Desconegut
Titles Pus 'neu de part, Verge
Incipit & Explicits text: Pus 'neu de part, Verge, | e parit haveu … Digau al diable | tots ensemps: -Mameu!
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 5ï 5 5ï 5 5ï 5 5ï 5: ababcded
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 160-161 , n. 144 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 90-92 , n. xiii
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:b [iij]r-v , n. ix
Girbal (1890), “Cançoner de Nadal”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 372 , n. viii
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9559
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Riudellots de La Selva (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness ff. 9v-10v
Title(s) Desconegut, Pus 'neu de part, Verge, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 9v] Alia cantilena
text: Pus ven de part verge | E parit haueu digau al | Diable tots en semps Ma meu … [ 10v] … Vos ala tindreu | Diau al diable | Tots ensemps Mameu
Poetic Stanza 1 x 4, 4 x 8
Note a cada estrofa segueix la paraula “Coble”; la disposició de les línies d'escriptura no coincideix amb la dels versos tal com són editats per Romeu i Figueras; a l'hora de separar els versos i establir la versificació hem pres com a punt de referència l'esmentada edició de Romeu i Figueras
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2008-05-09