Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9895
Authors Desconegut
Titles La Verge gallant
Incipit & Explicits text: La Verge gallant | parit ha l'Infant … ab grosa galina, | per lo diyha sanct
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 5^ 5^ 5^ 5: aaab
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 158-159 , n. 143 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 88-90 , n. xii
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:b ijv , n. viii
Girbal (1890), “Cançoner de Nadal”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 371-372 , n. vii
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9558
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness f. 9r-v
Title(s) Desconegut, La Verge gallant, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 9] Alia cantilena
text: La Verge gallant | parit ha linfant … [ 9v] … Ab grosa galina | per lo diyha sanct
Poetic Stanza 1 x 2, 6 x 4
Note a totes les estrofes segueix la paraula “Coble”
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2008-05-08