Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9894
Authors Desconegut
Titles La fardant fandan dirondina
Incipit & Explicits text: La fardant fandan dirondina, | la farndant fardant dirondà … que tant bé m'aportai en cassa | y·s pren tant de so del meu
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7^ 7ï 7^ 7^ 7 7^ 7: ababcdcd
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 157-158 , n. 142 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 85-88 , n. xi
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:b ijr-v , n. vii
Girbal (1892), “Cançoner de Nadal”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 357-358 , n. vi
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9557
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness ff. 7v-9
Title(s) Desconegut, La fardant fandan dirondina, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 7v] Alia cantilena
text: [ 8] La fardant fardant diron dina | La farndant fardant dironda | Per saber tota la gesta | Com es nat lo fill de deu … [ 9] … Qui tant be ma porta encassa | ys pren tant de so del meu
Poetic Stanza 1 x 2, 5 x 8
Note a cadascuna de les octaves segueix la paraula “Coble”
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2012-01-28