Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9893
Authors Desconegut
Titles Pedro, tocha la tamor
Incipit & Explicits text: Pedro, tocha la tamor | per amor del Senyor … e pendrem-nos a bellar, | si tu tochas la tamor
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7 7 7 7: aaab
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 155-156 , n. 141 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 83-85 , n. x
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:b [j]v-b ij , n. v
Girbal (1889), “Un cancionero catalán desconocido”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 357 , n. iv
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9556
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness f. 6r-v
Title(s) Desconegut, Pedro, tocha la tamor, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 6] Alia cantilena
text: Pedro tocha la tamor | Per amor del senyor … [ 6v] … E pendrem nos abellar | Su tu tochas la tamor
Poetic Stanza 1 x 2, 6 x 4
Note cadascuna de les sis estrofes de quatre versos va precedida de la rúbrica “Coble”
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2008-05-09