Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9892
Authors Desconegut
Titles O verge Maria!
Incipit & Explicits text: O verge Maria! | Pregau lo Senyor … que foses la guyhia | de l'hom peccador
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 5^ 5 5^ 5 5ï 5 5ï 5: ababcdcd
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 154-155 , n. 140 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 82-83 , n. ix
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:b [j]v , n. v
Girbal (1890), “Cançoner de Nadal”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 371 , n. iii
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9555
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness ff. 5-6
Title(s) Desconegut, O verge Maria!, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 5] Alia ad sonum illius trista es ma vida
text: O Verge maria | Pregau lo senyor | Que sia la guya | Del hom peccador … [ 6] … Aquell quj podia | ffer tanta honor | Que foses la guyhia | Del hom peccador
Poetic Stanza 1 x 4, 4 x 8
Note cadascuna de les octaves va precedida de la rúbrica “Coble”
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2008-05-08