Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 9891
Authors Desconegut
Titles Crestians, ab alagria
Incipit & Explicits text: Crestians, ab alagria | loem vuy devotament … Haureu-ne de Déu bon guardó, | si tal almoyna voleu far
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7 7ï 7 7ï 7 7^ 7: abcbdbfb
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 151-154 , n. 139 (ed. ref.)
Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV 77-81 , n. viii
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5:[a ij]v-b [j]v , n. iii
Girbal (1890), “Cançoner de Nadal”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes) 370-371 , n. ii
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9554
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 111 (BITECA manid 1925)
Copied Riudellots de La Selva (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)
Location in witness ff. 3v-5
Title(s) Desconegut, Crestians, ab alagria, escrit
Incipit & Explicits text: [ 3v] Crestians ab alagra [sic] | loem vuy deuotament … [ 5] … Haureu ne de deu bon guardo | Sital almoyna voleu far | ffinis
Poetic Stanza 1 x 4, 5 x 8, 1 x 6, 1 x 8
Note totes les estrofes, a excepció de les dues darreres, van seguides de la paraula “Coble”
Record Status Created 2005-03-22
Updated 2008-05-08