Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9890
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4718
Casa dels Jurats. Sobre els salaris de juristes i notaris
Language català
Date promulgat 1476
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 2
Copied Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400 (ff. 1-75)
Ciutat de Mallorca: Pere de Sant Pere continuat, 1401 - 1510 (segona part, f. 76-217)
Location in witness ff. 200v-202
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 200v] Que los juristes e notaris no sien franchs de salaris ne scripturas
intr.: Nouerint vniuersi … tenoris sequentis
pream.: Ara hoiats que notifica lo molt Magnifich mossen Alvaro Vuis Caualler … feta la ordinatio Seguent
dispositio: Com [f. 201] per experiencia sie vist que per alguns homs de Sciencia notaris e causidichs e senyors de scrjuania … e guard si quj guardar si ha
datatio: Dat en Mallorca a xxvj de Noembre any M. Cccc. Lxxviiijo
tit.: Lo bordell
dispositio: Los capitols e ordinacions fetes circa [?] la Jnstauracio fabrica e custodia del bordell de la present Ciutat so Registrats e costumats … [ 202] … Item que los demunt dits capitus duiem a bemplacit dels Magnjffichs jurats Alvaro vujs e Montanyans
Record Status Created 2008-03-04
Updated 2012-01-28