Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9867
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1625
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Corts de Barcelona (1390) [?]
Language català
Date promulgat 1390-03-14
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 3
Copied 1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 370-373
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 370] Capitula regia ordinata pertextu capibreuij
intitulatio: [I3]N dei nomjne amen pateat vniuersis Quod nos Johannes dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanje
intr.: oblatis nobis reuerenter jnfrascriptis capitulis … [ 370v] … ac responsio cum tenor sequitur jn hec verba
pream.: Molt alt e excellent senyor Com per raho del capbreu lo qual vos senyor fets fer de vostre patrimoni enla Jlla de Mallorques sesperen seguir als habitadors … e prouehir en e sobre lo fet del dit capbreu los capitols seguents
text: E primerament per cessar moltes questions e Jnconuenjents ques porien seguir … [ 371v] … Plau al senyor Rey segons les respostes dessus fetes
text: Quod obrem pro execucione dicte deliberacionis Tenore presentis … [ 372v] … Datum et Actum Barchinone Secunda die Septembris Anno anatiuitate domjnj Millesimo Trecentesimo nonagesimo Regnique nostri dicti Regis Quarto: petrus ça calmus
auten.: Signum ✠ Johannjs dei gracia Regis Aragonum … pro ipsius corroboracionem sigillum nostrum appendi Jubemus
certificació: SJ num [sic] Anthonij castellj nuncij et sindici … concedo et firmo
testimonis: T2estes sunt quj ad predicta presentes fuerunt videlicet firme et juramento dicti dominj Regis … Jacobus pastorjs de thesaurarja dicti dominj Regis
certificació: Sig ✠ num mei bonanati egidij predicti dominj Regis scriptorjo … [ 373] … et ideo ego dictus notarius manu propria hec scripsi
Note capítols sobre el capbreu de Mallorca probablement relacionats amb la cort. Segueix un text en llatí fins al f. 375
Record Status Created 2008-03-04
Updated 2012-11-10