Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9852
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10913
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols sobre el guiatge
Language català
Date promulgat 1409-03-23
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 3
Copied 1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 437v-438
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 437v] Gujdaticum omnibus nacionibus quilius uis venientibus pro populando jn Regno Maioricarum
intitulatio: [M]3artinus dei gratia Rex Aragonum … et Ceritanie
salutatio: dilectis et fidelibus Gubernatorj … salute et dilectione
pream.: Ecce ipsi nos pretextu armamenti … quoddam capitulum tenoris sequentis
text: Item con sia a la dita vniuersitat per specials priujlegis […]als atorgat que alcun qualsevulla aportant graxa o altres vituales en la Ciutat o illa de Mallorques en bens ni en persona … [ 438] … aquells dits nouels pobladors no eran tenguts e obligats al dit senyor Rey o a les dites persones habitants en la dita Jlla de Mallorques. Plau al senyor Rey Et a propter vobis (…) prouiderimus
datatio: Datum Barchinone vicesima tercia dei Marcij anno anatiuitate dominj Mo cccco nona bonatus P.
Record Status Created 2008-03-03
Updated 2012-01-28