Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9848
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10956
Casa dels Jurats. Disposició sobre qui pot descarregar mercaderies dels vaixells
Language català
Date promulgat 1422
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca del Monestir de Santa Maria la Real, La Real Ms. Consolat | Antic SC Ar 2
Copied Ciutat de Mallorca: para Ciutat de Mallorca: Consulat (ed. Font Rius), 1375
1385 (inventari de Sala)
1395 (rúbrica, f. 11va)
Location in witness f. 219r-v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 219] que alcun stranger sino es habitador dela Ciutat no puxa descarragar mercaderies de alcuns naujljs maritims
datatio: Die lun xvij mensis desembre anno anatiuitate dominj Mo cccc xx secundo
intr.: Die et anno … tenoris sequentis
pream.: Ara oiats que notiffica lo honorable en Latzer de loscos … a tot hom generalment
dispositio: Que com los honorables Jurats dela vniuersitat de Mallorques e los honrats deffenedors dela mercaderia … dita ordinacio
Note segueix en llatí fins al f. 220v. En el f. 221: “anno anatiuitate dominj Mo cccc L [?] nono. Los die e any deuant dits Lo spectable e magniffich mossen ffrancesc berenguer de blanes (…) aquell precehescha al dit execudor Jo dusay”. Al f. 221v, “jurament dels consols en la esglesia de sta. Eulalia” en català . Folis 222-224v en llatí
Record Status Created 2008-02-29
Updated 2012-01-28