Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9790
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5432
Gremi dels armers. Privilegis 1494
Language català
Date compilat 1462 - 1518
City, library, collection, & call number València: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ( Nicolau Primitiu:), Ms. 136 | Antic Ms. CCCXVIII
Copied 1462 - 1518
Location in witness ff. 20-27
ff. xx-xxvij
Incipits & Explicits in witness pream.: [ 21] [E]2N nom de Jesus e dela gloriosissima verge Maria mare sua vingua en memoria en sdeuenidor atots Los qui legir ho volran que Lany dela natiuitat de nostre Senyor deu Jhesus Mil Quatrecents Noranta quatre dimecres ques comptaua Nou del mes de Juliol Los magnifichs mossen Miquel cetina caualler … los quals Capitols son del tenor seguent
acc.: [E]2N presencia de vosaltres molt magnifichs Senyors de Jurats de la Jnsigne Ciutat de valencia constituhits personalment los honorables Maiorals … [ 22] … e fer publicar aquells ab veu de publica crida per que sien per tots obseruats e son los seguents
tit.: Daguers e Coltellers
text: [E]2 Primerament ordenen e han per bo e profitos als officis dessus e a la Cosa publica e als singulars de aquella … [ 26v] … e executar los la pena a coneguda del dit magnifich mustacaff e dels dits majorals e prohomens del dit offici
testimonis: Testimonis foren presents ales dites coses … habitadors de valencia
intr.: [E] en virtut e per execucio dela dessus jnserta prouisio fonch ordenat lo ques seguex
acc.: [A2]ra hojats queus fan asaber los magnifichs Justicia e Jurats … [ 27] … perque a tothom sien manifests e ignorancia no puixa esser allegada
text: [D2]ie Lune vj. Octobris (…) en pere artus tronpeta publich … per manament dels dits magnifichs justicia e Jurats
certificació: Preinserta copia altero … hic appono meum Sig ✠ num
Record Status Created 2008-01-21
Updated 2012-11-09