Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9774
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10584
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date promulgat 1417 - 1418
City, library, collection, & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 663
Copied 1421 a quo - 1500 [?]
Location in witness ff. 10-20v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 10] Comencen los furs ordenats e fets per lo senyor Rey Nalfons lo terç en les corts generals celebrades als habitadors del Regne en la Ciutat de Valencia les quals foren jndites al vint seten dia dabril del any dela Natiuitat de nostre senyor M cccc deeset e foren finides a vint dos de Març del any apres seguent
pream.: [E]4n les coses creades en la diuersitat de lur specie es coneguda la marauellosa potencia de deu creador daquelles … e doctrina de saludable carrera sens la qual no pot a felicitat peruenjr
intitulatio: Per que nos Nalfonso per la gracia de deu Rey Darago de Sicilia … Comte de Rossello e de Cerdanya
dispositio: Considerants attentament que la diujnal prouidencia ha nos proposats a regiment de tants pobles … [ 11] … Saluant enquant en los presents furs nous es a aquells mjllorat corregit e declarat de funes vicecancellarius
rubr.: De restitucio dels menors
dispositio: Declarants lo fur antich e final posat sots la present Rubrica lo Capitol qui comença Si menor de vint anys sera enganat en algun contracte … [ 20] … coses en aquella contengudes e conpreses ans romanguen en sa força e valor. De funes vicecancellarius
datatio: Ffetes foren les coses damuntdites e publicades dins lo Monestir dels frares preycadors dela Ciutat de Valencia en la casa del Capitol daquell on la dita cort sacostuma tenjr e celebrar dimarts ques comptaua vint e dos dies de Març … en lany dela natiuitat de nostre senyor Mil cccc dehuyt E del Regne del dit senyor lany Terç presents consentents e atorgants aquelles los damuntdits tots e sengles en lo prohemj dels presents furs nomenats. De funes vicecancellarius
testimonis: Testimonis son qui presents foren ales sobredites coses lo Reuerent pare en christ mossen Dalmau bisbe de Gerona … [ 20v] … Consellers del dit senyor e altres en gran multitut
auten.: Signum ✠ Alfonsi dei gratia Regis Aragonum Sicilie … Et ad jllorem maiorem corroboracionem bulla nostra pumblea [sic] fecimus eadem jmpendenti munjrj Rex Alfonsus
certificació: Sig ✠ num mei Petri ram prothonotarius dominj Regis predicti … scribi feci et clausi Corrigit autem in linies etc
Record Status Created 2008-01-09
Updated 2012-11-09