Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9746
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4594
Lucas. Evangeli segons sant Lluc
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1400 [?]
City, library, collection, & call number Sant Cugat del Vallès: Arxiu Nacional de Catalunya ( Fons Patrimonials i Familiars. Arxiu del Palau-Requesens:), ANC1-960-T-1038 | Antic Ms. 348. Manuscrits medievals
Copied 1401 - 1425 (M. de Bofarull i Izquierdo)
1401 - 1450 (J. A. Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. 56v-96
Incipits & Explicits in witness índex: [ 56v] Dela generacio e natiujtat de Johan babtista e de sa concepcio e dela temptacio de Jhesu christ j.º capitulo … [ 57v] … Del sant dia de pasqua e com Jhesu chist resusita [sic] xxiiijº cº
prol.: [ 58] [s]4Ent lluch auangelista fonch de la nacio de antiochia e fonch metge molt noble per art e fonch dexeble dels apostols e apres ell seguj sent pere entro ala confessio lo qual serujnt al senyor fon sens peat ne per mill temps ac muller ne jnfants e morj en edat de .lxxiiij. anys en bethanja ple del sant spirit … [ 58v] … Vist es amj tu theofill enseuit lo comensament deligentment scriure atu per orde totes les coses per ço que conegues la veritat daquelles peraules [sic] / e deles quals es ensenyat
rubr.: fenex lo prolech E comensa lauangeli de sanct luch [de luch ratllat] dela generacio e natiuitat deJohan babtista e dela sua concepcio del saulauor nostro Jhesu crhist primo capitulo
text: [c]2Om en los dies de herodes Rey de Judea vn preuera per nom zacharias del linatge de abia a la sua muller dels filles [sic] de aron / E auja nom elissabet eren ab dossos Justs denant deu anants [sic] en tots los manements ejustificacions del senyor … [ 96] … entro que siats vestits dela virtut del altisme apres sen mena aquells de fores en betania eleuades les sues mans en alt beney aquells edementre quel beneya / ell se parti del\l/s efon aportat en lo cel / Aquells orant tor tornarensen [sic] en Jherusalem ab gran goig e eren tots temps en lo temple lloant e beneynt nostre senyor deu
colofó: Fenex lauangeli de sent luch en lo qual ha .xxiiij. capitols
Note oferim també en un registre separat els pròlegs que es troben copiats entre la rúbrica o la taula de l’evangeli i el text
Record Status Created 2008-01-03
Updated 2013-07-10