Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9745
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4262
Mattheus. Evangeli segons sant Mateu
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1400 [?]
City, library, collection, & call number Sant Cugat del Vallès: Arxiu Nacional de Catalunya ( Fons Patrimonials i Familiars. Arxiu del Palau-Requesens:), ANC1-960-T-1038 | Antic Ms. 348. Manuscrits medievals
Copied 1401 - 1425 (M. de Bofarull i Izquierdo)
1401 - 1450 (J. A. Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. 33-56v
Incipits & Explicits in witness índex: [ 33] De Johan batista e del batisme de Jhesu christ edel deiunj E del endemoniat e dela sogra de pere e del lebros. primo capitulo … [ 33v] … Del dia de pasqua / E com les tres maries vengueren al moniment. xvjº capitulo
rubr.: Comensa lo prolech de sanct geronim sobre lo aduangeli de sant march
prol.: [ 34] [s]6Ant march euangelista elet de deu e fill desant pere en lo batissme [sic] e en la diujnal paraula e dexeble dels sacerdots en lo temple … [ 34v] … Auent loguer e guardo del amonestament Car cell quj planta e rega vna cosa son aquell enpero quj dona acreximent es deus
text: [L]3O començament del euangeli de Jhesu christ fill de deu es aquest segons que es escript en ysayes propheta / Vet que yo tramet lo meu angel dauant la tua faç qui parellara la tua carrera denant tu la ueu del cridant en lo desert aparellats la carrera del senyor … [ 56v] … E aquells anant preycaren en tot loch lo senyor obrant / e les lurs paraules confermant ab los senyals quis seguiren. [colofó] Fenex la vangeli de sanct march en lo qual ha xvi capitols
Note oferim també en un registre separat els pròlegs que es troben copiats entre la rúbrica o la taula de l’evangeli i el text
Record Status Created 2008-01-03
Updated 2013-07-10