Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9673
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date celebració 1418 - 1419
City, library, collection, & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 5 núm. antiguo 25 | Antic 25; 38; P-I
Copied 1419 [?]
Location in witness ff. 21-22v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 21] Reuocat[i]o qualsseuol statuds e ordjnacions hauento lo contrarj prouisio com se deuent elegir jurats e Consellers (…)
intitulatio: Nos Nalfonso per la gracia de deu Rey Darago de Sicilia … Comte de Rossello e de Cerdanya
dispositio: Vists e reconeguts per nos alcuns capitols e [f. 22] ordinacions fets e fetes per lo Consell dela Ciutat de Valencia sobrel regiment de aquella … [ 22v] … En testimonj dela qual cosa manam la present esser feta e ab nostre segell secret segellada
datatio: Dada en Valencia a Quatre dies de Maig En lany dela Natiuitat de nostre senyor Mil cccc e Dehuyt. Rex Alfonsus
Record Status Created 2007-11-30
Updated 2012-01-28