Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9670
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date celebració 1418 - 1419
City, library, collection, & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 5 núm. antiguo 25 | Antic 25; 38; P-I
Copied 1419 [?]
Location in witness ff. 10-12 ([?])
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 10] Reuocacio cuiusdam priuilegij concessi per dominj Regem fferdinandium Ville Muruetris eximendo eam a Jugo Ciuitate Valentie et confirmat priuilegium concessum per dominj Regem Petrum vltimum Ciuitati Valentie Per quod dicta villa est subacta dicte Ciuitati Pergamenaa sigillo mjnorj jmpendenti
intitulatio: N3os don Alfonso per la gracia de deu Rey Darago de Sicilia … Comte de Rossello e de Cerdanya
dispositio: Actenents que per lo senyor Rey en Pere besaui nostre a Nou de Maig del any Mil ccclxiiij … [ 12] … dels bens propris de aquells exigidors e als nostres cosiens applicadors
auten.: En testimoni dela qual cosa manam la present esser feta e ab nostre segell menor en absencia del maior segellada
datatio: Dada en la vila dela Almuyna de dona godina a Vint dies de Març en lany dela Natiuitat de nostre senyor Mil cccc Detset E del Regne nostre segon. Rex Alfonsus
certificació: in grarum iijo dominus Rex manat michi Paulo nicholai et fuit visa in Consilio
Record Status Created 2007-11-29
Updated 2012-01-28