Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9658
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2609
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs nous
Language català
Date promulgat 1446
City, library, collection, & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 6 núm. antiguo 4
Copied València [?]: 1446 a quo
Location in witness ff. cxxxxiiira-clrb
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ cxxxxiiira] ffurs nous fets per lo senyor Rey de Nauarra lochtinent general del molt alt senyor Rey en la Seu dela Ciutat de valencia lo primer dia del mes de Juliol en lany dela Nativitat de nostre senyor M. CCCC xxxx Sis
pream.: G8Ouernant iusticia la cosa publica es donat repos e pau e tranquilitat al poble per deu acomanat als Reys e Senyors temporals … [ cxliiirb] … Reys e senyors per lamor dels subdits anprenen per la conseruacio dela cosa publicha
intitulatio: On nos en Johan per la gracia de deu Rey de Nauarra infant e Gouernador general Darago e de Sicilia … del molt alt Senyor Rey frare nostre molt honrat
intr.: informats dela jnnata voluntat quel molt alt poderos e victorios Rey e Senyor don Alfonso per la diuinal gracia gloriosament e digna memoria
dispositio: … [ clra] … sia stada pagada pensio alguna ffalco
datatio: F3Etes foren les coses demunt dites e publicades dins la casa del Capitol dela Seu de valencie en la dita Cort se acostuma tenjr e celebrar divendres ques comptaue lo primer die de Juliol apres sonada la onze ora dela njt prenjnt e comptant lo compte nombre deles hores apres mig dia en lany dela natiuitat de nostre Senyor M CCCC xxxx Sis … atorgants aquelles los demunt dits en lo prohemj dels dits furs contenguts
testimonis: [ clrb] T3Estimonis son qui presents ales coses dessus dites lo venererable Pare en christ don Garcia … comanador de peruxen rex
auten.: S3ignum Johannis dei gracia Regis Nauarre infantis et Gubernatoris generalis … illustrissimj dominj Regis filjs nostrj
certificació: S3ignum mei Bernardi de burgada dicti dominj Regis Aragonum et Cicilie secretarij … et clausi loco die et anno proximedictis
Record Status Created 2007-11-22
Updated 2012-02-15