Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9657
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1599
Jaume I, Comte de Barcelona. Furs de València
Language català
Date traduït 1238 - 1446
City, library, collection, & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 6 núm. antiguo 4
Copied València [?]: 1446 a quo
Location in witness ff. ira-lv + 3 s/n + lxiiij-clrb
Incipits & Explicits in witness intitulatio: [ ira] I32n dei nomine Nouerint vniuersi Quod Nos petrus dei gracia Rex Aragonum Sicilie
dispositio: jnuenentius jn Ciuitate et Regno valencie plura male trattata … [ clra] … sia stada pagada pensio alguna ffalco
datatio: F3Etes foren les coses demunt dites e publicades dins la casa del Capitol dela Seu de valencie en la dita Cort se acostuma tenjr e celebrar divendres ques comptaue lo primer die de Juliol apres sonada la onze ora dela njt prenjnt e comptant lo compte nombre deles hores apres mig dia en lany dela natiuitat de nostre Senyor M CCCC xxxx Sis … atorgants aquelles los demunt dits en lo prohemj dels dits furs contenguts
testimonis: [ clrb] T3Estimonis son qui presents ales coses dessus dites lo venerable Pare en christ don Garcia … comanador de peruxen rex
auten.: S3ignum Johannis dei gracia Regis Nauarre infantis et Gubernatoris generalis … illustrissimj dominj Regis filjs nostrj
certificació: S3ignum mei Bernardi de burgada dicti dominj Regis Aragonum et Cicilie secretarij … et clausi loco die et anno proximedictis
Record Status Created 2007-11-22
Updated 2012-02-15