Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9643
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2614
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre) [?]
Language català
Date celebració 1428
City, library, collection, & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 3, núm. 3 | Antic Caja 3, núm. 7
Copied 1337 a quo - 1470 ad quem
Location in witness ff. lv-lviii
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ lv] Proujsio dels Censals
intitulatio: N2os Alfonsus dei gratia Rex Aragonum Sicilie … tenorjs sequentis
intitulatio: Nos en johan per la gracia de deu Rey de Nauarra … lochtinent general del molt excellent senyor Rey nostre molt car e molt amat frare
dispositio: Considerants esser profit e vtilitat dela cosa publica e dels singulars de aquella necessari e vtil fauorir los censals e violarjs e encara les Cartes de deute … [ lviiv] … Romanjnts totes les altres coses en lo dit fur mencionades en sa força e valor
datatio: dada en Valencia a vjnt dies de Maig en lany dela nativitat de nostre senyor Mil Quatrecents Trenta huyt
auten.: yo el Rey juan Nosque dictam prouisionem gratam parint et acceptam habentes … [ lviii] … jussimus sigillo secreto jn dorso munjtum
datatio: Datum Garete die xviij. mensis Nouembrjs anno a natiuitate domjnj Millesimo. Quadrjngentesimo Tricesimo. Octauo. Rex Alfonsus
Note els formulismes de cancelleria són en llatí. Palmart, als ff. ff. iiijr-vir dóna una provisió sobre els censals en llatí, que és de 20-10-1427, aquesta, donada sota la lloctinència de Joan de Navarra i en català, és del 1438 i la deroga; segurament és el text extractat a Palmart als ff. viiv-viiiv
Record Status Created 2007-10-22
Updated 2012-01-28