Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 9642
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2614
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre) [?]
Language català
Date celebració 1428
City, library, collection, & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 3, núm. 3 | Antic Caja 3, núm. 7
Copied 1337 a quo - 1470 ad quem
Location in witness ff. xxxviii-liiiiv
Incipits & Explicits in witness pream.: [ xxxviii] S2i fluctuant condicio humana sots gouern del franch arbitre e souent per cega cupdicia … exigencia dels casos e varietats dels temps occorrents
intitulatio: On Nos Nalfonso per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
dispositio: Considerants propri esser a Nos entendre ab tot studi e solicitut en djreccio dela cosa publica … [ xxxx] … en los presents furs nous es a aquells mjllorat corregit e declarat. Pelegrj.
rubr.: [ xxxxv] De aduocats e procuradors
dispositio: A2quell es dit procurador de seca quj no haura praticat en art de notarja per dos anys o no sera creat notari … [ liiiv] … ne coses en aquella contengudes o compreses Ans romanguen en sa força e valor. Pelegrj
datatio: Ffetes foren les coses damunt dites e publicades djns la Ecclesja de santa Marja dela vila de Muruedre on la dita Cort se celebraua dijous ques comptaua Nou dies del mes de Deembre … en lany dela natiujtat de nostre senyor Mil Quatrecents vjnt e huyt. E del Regne del dit senyor lany Tretze
testimonis: presents consentints e atorgants aquelles los [f. liiii] Testimonjs son quj presents foren ales sobre dites coses lo Reuerent pare en christ mossen Dalmau Arquebisbe de Tarragona … Consellers del dit senyor e altres en gran multitud. Pelegrj
auten.: Signum ✠ Alfonsi dei gracia Regis Aragonum Sicilie … et ad illorum maiorem corroboracionem bulla nostra plumbea fecimus eadem jnpendenti munjri. Rex Alfonsus
certificació: Sig ✠ num mei Jacobi benedicti Scriptoris jllustrissimj dominj Aragonum Regis … [ liiiiv] … eiusdem folij Mallorques Menorques
Record Status Created 2007-10-22
Updated 2012-11-09